DutchEnglish
Custom AKA WOD November 22, 2016
Tuesday November 22, 2016 'Custom AKA WOD'

A
3RM Deadlift
3-3-3-3-3

B
161118
for time:
50 AKBS 24/16 kg
otm: 8 squats